Gábor Attila Péter

 

Gábor Attila Péter

Gábor Attila Péter

 

 

Felsőfokú tanulmányaimat az Államigazgatási Főiskolán, majd a Corvinus Egyetem jogelődjénél a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytattam. 1991-től kezdtem el dolgozni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogelődjénél, az APEH-nál, mint revizor. 5 év adóellenőri múlt után 1996-tól osztályvezető, 1999-től főosztályvezető, 2004-től igazgatóhelyettes, majd 2007-től, mint szakigazgató-helyettes dolgoztam, mindvégig ellenőrzési területen. 

A közel 20 éves adóhivatali pályafutásom alatt elsősorban társaságok /kis, közepes és kiemelt adózók/ ellenőrzésével és azok irányításával, ezek során az adónemek és vizsgálattípusok teljes vertikumával, kockázatelemzési, kiválasztási feladatokkal, illetve ellenőrzéshez kapcsolódó adóinformatikai fejlesztésekkel foglalkoztam. Tevékenyen részt vállaltam a NAV létrehozásával együttjáró szervezeti átalakításban/korszerűsítésben is 2007-2008-ban. 1994-ben adótanácsadói, 2004-ben okleveles nemzetközi adószakértői, majd igazságügyi adó- és járulékszakértői végzettséget/képesítést szereztem.

Az Európai Úniós csatlakozást megelőzően elsősorban az OECD által szervezett /Ausztria, Budapest/, az adóelkerülési, adócsalási formák és tendenciák felismerését, azok elleni hatósági fellépést célzó szemináriumokon, illetve a 2004-es Úniós csatlakozást követően a közösségen belüli áfa csalások elleni közösségi jogintézmények, kockázatelemzési, ellenőrzési módszerek és hatósági együttműködés fejlesztése tematikájú Úniós programokban vettem részt számos tagországban /Finnország, Svédország, Ciprus, Málta, Szlovénia, Nagy-Britannia/. Ezen programok keretében lehetőségem volt az EU központjában Brüsszelben az EU Adó- és Vám Főigazgatóságán az adóhivatal képviseletében tárgyalási delegációban részt venni, illetve angol nyelvű előadásokat tartani. Ez mellett a kiemelt adózók adóztatási/ellenőrzési/kockázatelemzési nemzetközi tapasztalatait is volt szerencsém megismerni a Portugál, Brit és Finn kiemelt adózókkal foglalkozó adóigazgatóságokon hosszabb tanulmányutak alatt.

Nem csak az adóhivatali keretek között foglalkoztam adóinformatikai fejlesztésekkel, mint pl.:

    • ESKORT-helyszíni ellenőrzést támogató rendszer
    • SESAM – elektronikusan tárolt adatokat elemző szoftver
    • EKP – ellenőrzés korszerűsítési projekt
    • KOCKERD – kockázatelemző rendszer
    • EU Twining Light Program – kockázatelemző rendszer kialakítása multilaterális együttműködésben, stb.

 

hanem azt követően is a Verlag Dashöfer Kft-vel, illetve a Saldo Zrt-vel együttműködve.

2008-tól tagja voltam az APEH Előzetes Ármegállapítási Munkacsoportnak (APA – Advanced Price Agreement Team).

2009-tól egy osztrák székhelyű nemzetközi konszern magyarországi vállalati adómenedzsereként dolgoztam több, mint 3 évet. Ebben a minőségében elsődlegesen nemzetközi és belföldi adótervezéssel, adóellenőrzések menedzselésével, hatósági kapcsolattartással, adóriportok és transzferár-dokumentációk készítésével foglalkoztam szorosan együttműködve a bécsi konszern központ, illetve a tagállami partner és kapcsolt vállalkozások szakértőivel /Ausztria, Németország, Csehország, Szlovákia, Szerbia, Lengyelország, Románia, stb./

2012-től a több mint 20 éves szakmai tapasztalataimat hasznosítva saját vállalkozásomat irányítom adószakmai, számviteli és kapcsolódó pénzügyi területen.

2018-2019-ben az Európai Únió Bíróságán előzetes döntéshozatali eljárások keretében több, sikeres peres ügyben vett részt mind azok előkészítésében, mind pedig személyesen a tárgyalódelegációk tagjaként.

Szerzőként több, adóztatással foglalkozó szakkönyv elkészítésében vettem részt, több folyóiratban, napilapban és szaklapban publikáltam (Figyelő, Magyar Hírlap, Adó újság, Adóvilág)

Szakmai kapcsolatok

NAV_epulet
1991-2006 – APEH Pest Megyei Igazgatósága; 2007-2008 NAV Közép-Magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
(1132 Budapest Váci út 48 C/D.)

OECD_Budapest_1996
1996 Budapest:
OECD The Multilateral Tax Network from Central and Eastern European Countries:
Tax Evasion and The Underground Economy

PHARE_MH_1999
1999 Budapest:
PHARE: Képzési program a közösségi vívmányok átvételében és alkalmazásában kulcsszerepet játszó résztvevők számára.

OECD_Wien_2003
2003 Austria, Vienna:
OECD The Multilateral Tax Network for Tax Officials from Economies in Transition: International Tax Avoidance and Evasion Course

EU_Malta_2004
2004: Málta, Fiscalis seminar

Szlovénia_Bled
2005 Szlovénia, Bled EU OLAF Konferencia
EU European Anti-Fraud Office – Európai Bizottság Európai Csalás Elleni Hivatala

Helsinki_2005
2005: Helsinki, Finland Fiscalis Seminar

EU_Svédország_2005
2006: Svédország Sundsvall, Fiscalis seminar

EU_Ciprus_2006
2006: Ciprus Nicosia, Fiscalis Seminar

brusszel
2006 Belgium, Brüsszel, European Comission DG TAXUD Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága (rue de Luxembourg, 40
1050 – Bruxelles) APEH tárgyaló-delegáció (Multilateral TAX Control)

liszabon
2007: Portugália Lisszabon, Fiscalis Exchange program

Helsinki_2007
2007 Finland, Helsinki, Fiscalis Exchange Program
Tax Office for Major Corporations /Kiemelt Adózók Igazgatósága/
(Haapaniemenkatu 4 A, Helsinki, Finland)

Government_Offices_Great_George_Street
2008 Nagy Britannia, London HM Revenue & Customs (100 Parliament Street London SW1A 2BQ) Őfelsége Adó- és Vámhivatala
EU Twinning Light Program

Porr_headquarters
2009 – 2012: Porr konszern
(A-1103 Wien Absberggasse 47)

2018-2019: Európai Únió Bírósága
2018-2019: Európai Únió Bírósága
(COUR DE jUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE (l-2925, rue du Fort Niedergrünewald, Luxembourg-Kirchberg))

2018-2019: Európai Únió Bírósága
2018-2019: Európai Únió Bírósága
(COUR DE jUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE (l-2925, rue du Fort Niedergrünewald, Luxembourg-Kirchberg))

 

 

 

Kollégáim

 

Seressné Benke Valéria

 

Seressné Benke Valéria

 

Az agrárgazdaságban elemző közgazdászként eltöltött 3 év után számviteli osztályvezetőként dolgozott ugyancsak 3 évet, majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogelődjénél az APEH-nál helyezkedett el adóellenőri munkakörben 1992-ben. 

 

 

 

 

Gábor Andrea

 

Gábor Andrea

 

Banki, pénzügyi, illetve kereskedelmi és média területen közel 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, amelynek során pénzügyi és kereskedelmi folyamatok elemzésével, tervezésével, ehhez kapcsolódóan statisztikák, riportok készítésével foglalkozik.