Áfa késedelmi kamat kalkulátor

Áfa késedelmi kamat kalkulátor

A jogosulatlan áfa visszatartás miatti késedelmi kamat igény pontos kiszámítását egyszerűsíti és könnyíti meg a társaságunk által kifejlesztett áfa késedelmi kamat kalkulátor, amely a következő paraméterek alapján épül fel.

Adatbeviteli képernyő és összesítő tábla
Adatbeviteli képernyő és összesítő tábla

Áttekinthető adatbeviteli képernyő:
A kalkulátor felépítése a bevallási adatok rögzítésén alapuló álátható adatbeviteli képernyőt biztosít, áttekinthetővé téve a megfelelő alapadatok rögzítését.

Kamatperiódus meghatározása:
A kalkulátor az Európai Bíróság döntésének hatálybalépésétől számítottan 5 évre visszamenőleg tartalmazza lehetőségként a késedelmi kamat számítását. Ugyanis az adóhivatal álláspontjától eltérően nem az általános adójogi elévülési időpont a mérvadó, hiszen nem az eredetileg bevallott adóösszeg módosítása/önrevíziója történik meg, azok változatlanul maradnak. A bírósági döntés teremtette meg a jogalapot, így ahhoz az időponthoz rendelten lehet meghatározni a késedelmi kamat keletkezésének időpontját.

A bevallási periódusok illetve változásának figyelembevétele:
A program természetesen az eltérő bevallási gyakoriságot is figyelembe veszi havi, negyedéves illetve éves bontásban, amelynek megfelelően a képernyő is optimalizálható az átláthatóbb adatbeviteli felület elérése érdekében. Ez mellett természetesen kezeli a bevallási gyakoriság változását is.

A bevallási esedékesség meghatározása:
Sajnos a legtöbb késedelmi kamatszámító program csak az általános 20-ai bevallási határidőt kezeli, ez azonban helytelen, hiszen figyelembe kell venni, hogy az esetlegesen hétvégére, vagy ünnepnapra esik, amit kalkulátorunk viszont pontosan kezel.

A kiutalási esedékesség meghatározása /kamatszámítás kezdő időpontja/:
A program figyelembe veszi az átvihető követelés összegétől függően az adóhivatalnak kiutalásra rendelkezésére álló határidőt – azaz 500 eFt alatt 30 nap, illetve felett 45 nap – úgy, hogy a vonatkozó eredeti bevallásban már esetlegesen igényelt összeggel együttesen határozza meg. Ugyanis csak az eredetileg esetlegesen igényelt összeggel együttesen számolva állapítható meg, hogy az adóhatóság által jogtalanul visszatartott összeget mikor kellett volna kiutalni, ami a késedelmi kamatszámítás kezdő időpontja.

A késedelmi kamatszámítás bevallási periódusonkénti záróidőpontja:
A kalkulátor figyelembe veszi az átvihető követelés keletkezését követő bevallási időszakok áfa pozíciójának alakulását. Ez azt jelenti, hogy csak addig számolható késedelmi kamat utánuk, ameddig azt ki nem utalták, vagy azt a fizetendő adó csökkentésére valamelyik későbbi periódusban fel nem használták. Téves az a megközelítés – amit sokan sajnos alkalmaznak is – hogy, a bírósági döntést követő első bevallási esedékességig /pl.2011.10.20./, vagy annak 30 ill. 45 napos utalási időpontját esetlegesen figyelembe véve, számítják a késedelmi kamatot, a teljesen rossz.

A kiutalási igény jelzése:
Figyelembe kell venni azt is pl., hogy visszaigényelhető adó esetén ténylegesen kértük-e a kiutalását, hiszen ha nem, akkor saját döntésünk alapján nem kívántuk annak visszautalását, amely szándéknyilatkozat az átvihető követelésként nyilvántartott áfa-ra is vonatkozhat.

A kamatmérték meghatározása:
A kalkulátorban felállított összefüggések az adóhivatal által kiadott késedelmi kamatszámítás módszere c. hivatalos tájékoztatásban közreadott paraméterek alapján működik, az adóhivatal által alkalmazott számítási módszerrel teljes mértékben azonosan felépítve. /Napi kamatszámítás a jegybanki alapkamat – akár bevallási perióduson belüli többszöri – változásának figyelembevételével, pl. az alkalmazott képletben 3 tizedesjegy pontosságig számolva, de nem kerekítve, hanem a törtszám többi részét elhagyva, stb./.

A pénzügyi kiegyenlítés időpontjának figyelembevételét lehetővé tévő felépítés:
Sokak számára elrettentő lehet az a gondolat, hogy egy nagyobb forgalmú vállalkozásnál, esetlegesen évenkénti több ezres számlamennyiség mellett számlamélységig kell vizsgálni annak pénzügyi kiegyenlítésének időpontját. Ez egyedileg kezelve, számlánként vizsgálva, valóban szinte lehetetlen. Ezért a kalkulátor úgy épül fel, hogy bevallási időszakonként kezelhetővé teszi a korábbi időszakokról áthozott pénzügyileg ki nem egyenlített tételek időszaki változásait, az alapján a kiegyenlítés függvényében a késedelmes napok meghatározását.

Automatikus kamatszámítás:
A manuális kidolgozása a késedelmi kamatigénynek, együtt próbálva kezelni az áfa bevallásokat, analitikákat, számlanyilvántartásokat, az egyedi számlák pénzügyi kiegyenlítésének időpontját, a 30 v. 45 napos utalási határidőket, a visszaigénylési jog tényleges gyakorlását, stb. illetve a NAV késedelmi kamat kalkulátorát közben figyelve a bevallások általános tárgyhót követő 20-ai esedékességétől eltérő ünnepnapokat vagy hétvégéket elkerülő esedékességét, szinte lehetetlen. Egyszerre kezelve, akár több monitoron párhuzamosan figyelve az elektronikus bevallásokat, pénzforgalmi modulokat, egyéb szükséges adatokat, vagy akár papír alapon is kiegészítve azokat, átláthatatlan, kaotikus eredményt hozott, nem is beszélve a végeredmény „hiteles” voltáról.
Ezért a kalkulátorba beépítésre kerültek 2006-ig visszamenőlegesen a jegybanki alapkamat mértékének a változásai, amely alapján az előzőekben ismertetett összefüggések figyelembevételével automatikusan kiszámítódik a bevallási adatok rögzítése után a késedelmi kamat összege bevallási időszakonként, illetve összesítve is.

Részletes kamatszámítás a bevallási időszakon belüli kamatperiódusokról
Részletes kamatszámítás a bevallási időszakon belüli kamatperiódusokról

Részletes és áttekinthető számítási melléklet /mint a késedelmi kamat igény kérelem melléklete/:
Természetesen ahhoz, hogy egy esetleges későbbi vizsgálat során pontosan meg lehessen határozni, hogy a számított kamatigény miből tevődik össze, milyen kamatszámítási módszer került alkalmazásra, stb. azt be kell tudni mutatni az ellenőrző hatóságnak, illetve már a kérelem mellékleteként célszerű csatolni, amit kalkulátorunk külön munkalapon biztosít.

A késedelmi kamat kalkulátor egyelőre Excel felületen működik, az idő rövidsége miatt egyelőre szoftveres felület még nem érhető el, de folynak a munkálatok a mielőbbi megjelenése érdekében.