Igazságügyi szakértés

Igazságügyi szakértés

Az igazságügyi szakértői vélemény olyan objektív bizonyító erővel bíró hivatalos dokumentum, mely tényeket rögzít, következtetéseket von le és szakértői megállapításokat tesz. Egyaránt felhasználható bírósági és azon kívüli érdekérvényesítő ügyekben, mint bizonyítási eszköz, pl.:

  • adóperekben,
  • ágazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos akár nyomozati, akár bírósági eljárásokban,
  • szerződéses kapcsolatokban a partnerek közötti elszámolási viták rendezésében
  • munkaügyi vitás kérdések, peres eljárások során,
  • adott cégen belül a tulajdonostársak közötti vitás gazdasági kérdések rendezésében, stb..

Elkészítése megrendelhető természetes- és jogi személy által akár per előtti/közeli, akár per alatti szakaszban. A magyar jogrendben szabad bizonyítás joga illeti meg a feleket. Így az eljárások során, azok bármelyik fázisában az igazságügyi szakértői vélemény felhasználható, az bizonyító erővel bír, legyen az hatóság által kirendelt vagy akár magánszakértői vélemény az adott szakkérdésben.

Igazságügyi szakértő kirendelhető közjegyzői nemperes eljárásban, bíróság által a megindított per folyamán, illetve egyéb hatóság által, ha jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

“Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.” (2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))