Üzletvitel

ÜZLETVITELI TANÁCSADÁS, CÉGÁTVILÁGÍTÁS

A pénzügyi és üzleti folyamatok felmérése és fejlesztése által növelhető a vállalkozás hatékonysága, illetve csökkenthetőek a létező működési kockázatok. Hatékony támogatást biztosítunk az adott tranzakciókat vagy folyamatokat érintő döntések előkészítésében és megalapozásában.

Az átvilágítás célja, hogy a vállalkozás ügyviteli működésének felülvizsgálatával felmérje a cég jelenlegi helyzetét, erősségeit, gyengeségeit. A szervezeti struktúrának, az alkalmazottaknak és a pénzügyi működés folyamatának vizsgálatát követően feltárhatóak a működési anomáliák, és javaslat születik az esetleges változtatásokra. Az átvilágítással a cég vezetése olyan információk birtokába jut, amely mentén felismerhetők/meghatározhatók a vállalkozás erősségei és fejlesztendő területei.

Az átvilágítás során meg kell vizsgálni a vállalkozás minden olyan részét, ami hatással van az eredményes működésére:

 • a vállalkozás szervezeti felépítése
 • az alkalmazottak szaktudása, tekintettel a munkaköri leírásokban meghatározott elvárásokra
 • a vállalkozás által használt adminisztrációs rendszer
 • a vállalkozás likviditási helyzete
 • a vállalkozás pénzügyi kötelezettségei
 • a könyvelés állapota
 • a vállalkozás működésében lévő ellenőrzési pontok
 • a vállalkozás szerződései
 • a vállalkozás esetleges kockázatos pontjai.

Az elvégzett átvilágítás során fény derül a vállalkozás működési kockázataira, arra, hogy mely területeken van szükség beavatkozásra. A folyamat feltárja a cég gazdasági helyzetét, és szervezeti-működési formáját, illetve fejlesztendő részeit is, hozzásegít ahhoz, hogy az általában szűkös forrásokat a lehető legoptimálisabb módon használják fel.

Az átvilágítás folyamata során először a cég azon adatainak beazonosítása, összegyűjtése történik meg, melyek az átvilágítás elvégzéséhez szükségesek pénzügyi, számviteli, ügyviteli tekintetben. A folyamat során felmérésre kerül a jelenleg működő szervezeti rendszer és ügyviteli rend, adminisztrációs rendszer.

Ezt követően átvizsgálásra kerülnek a vállalkozás működésével és üzleti tevékenységével kapcsolatos szerződések, dokumentumok.

A megvizsgált dokumentumok, adatok és információk kiértékelésre kerülnek és az eredmény, ill. a megfogalmazott javaslatok a cégvezetés számára segítséget nyújtanak az optimalizáláshoz és a hatékonyabb működéshez. Az Önök által jelzett problémák és kockázatok kiküszöbölésére az átvilágítás eredményeképpen egy javaslat készül a legoptimálisabb struktúra kialakítására. Igény esetén az átvilágítást követően készült összefoglaló javaslatok, elemzések alapján a vállalkozás vezetésével együttműködve a szükséges változtatásokban közreműködéssel segítjük a céget a hatékonyabb gazdálkodás elérésére. /Üzletviteli tanácsadás/

Az átvilágítás során kitűzött célok:

 • Az ügyviteli átvilágítás során a működési anomáliák beazonosítása/feltárása.
 • A megfelelő szervezeti és ügyviteli rend, bizonylat áramlás kialakítása.
 • A gazdasági-pénzügyi, illetve adminisztrációs folyamatok zárt ellenőrzés alatt tartása, annak megfelelő kialakítása a vezetés számára történő átláthatóvá tétele.
 • Megfelelő adminisztratív szervezeti felépítés, gyors és pontos információáramlás kialakítása.
 • A gazdasági területen dolgozó alkalmazottak szaktudásának felmérése és szakmai tudásuk összhangja a szükséges munkakörökkel.