Jogosulatlan áfa visszatartás miatti késedelmi kamat igénylésének – az az a Delphi ügy – gyakorlati nehézségei

Utalva előző bejegyzésünkben ismertetett késedelmi kamatigénylés lehetőségére, próbálta már tételesen kiszámolni a 2011.09.27-e előtti ki nem egyenlített beszerzéseinek vissza nem igényelhető áfa tartalma után járó késedelmi kamatot?

Első gondolatra egyszerűnek tűnik, pedig nem az. A kollégák egy része hibásan leegyszerűsíti a kamat meghatározását úgy, hogy veszik az átvihető követelésként elszámolt áfa keletkezésének időpontját – bevallás esedékességét követő 30 vagy 45 nap – majd attól számítottan a 2011.03. negyedéves vagy 09.havi bevallás esedékességéig, 2011.10.20-ig tehát a Delphi-ügy miatti törvénymódosításban az igénylésre meghatározott időpontig, vagy esetleg a 30 vagy 45 napos kiutalási határidőt figyelembe véve folyamatosan kiszámolják a kamatot.

Ez azonban teljesen téves, miután nem veszik figyelembe az átvihető követelés keletkezését követő bevallási időszakok áfa pozíciójának alakulását. Ez azt jelenti, hogy csak addig számolható késedelmi kamat utánuk, ameddig azt ki nem utalták, vagy azt a fizetendő adó csökkentésére valamelyik későbbi periódusban fel nem használták. Figyelembe kell venni azt is pl., hogy visszaigényelhető adó esetén ténylegesen kértük-e a kiutalását, hiszen ha nem, akkor saját döntésünk alapján nem kívántuk annak visszautalását, amely szándéknyilatkozat az átvihető követelésként nyilvántartott áfa-ra is vonatkozhat. Természetesen sokan tisztában vannak a levezetés logikájával, az említett kérdésekkel, viszont személyes tapasztalat alapján nem egy esetben merültek fel értelmezésbeli problémák.

Ez mellett sokak számára elrettentő lehet az a gondolat is, hogy egy nagyobb forgalmú vállalkozásnál, esetlegesen évenkénti több ezres számlamennyiség mellett számlamélységig kell vizsgálni annak pénzügyi kiegyenlítésének időpontját. Ez egyedileg kezelve, számlánként vizsgálva, valóban szinte lehetetlen. Először mi is teljesen manuálisan kezdtük el kidolgozni a késedelmi kamatigényt milliárdos nagyságrendű vállalkozásnál, együtt próbálva kezelni az áfa bevallásokat, analitikákat, számlanyilvántartásokat, az egyedi számlák pénzügyi kiegyenlítésének időpontját, a 30 v. 45 napos utalási határidőket, a visszaigénylési jog tényleges gyakorlását, stb. illetve a NAV késedelmi kamat kalkulátorát közben figyelve a bevallások általános tárgyhót követő 20-ai esedékességétől eltérő ünnepnapokat vagy hétvégéket elkerülő esedékességét. Aki már megpróbálta az tudja, hogy szinte kezelhetetlen helyzet, aki nem, annak nem is javasoljuk, hogy próbálja meg. Egyszerre kezelve, akár több monitoron párhuzamosan figyelve az elektronikus bevallásokat, pénzforgalmi modulokat, egyéb szükséges adatokat, vagy akár papír alapon is kiegészítve azokat, átláthatatlan, kaotikus eredményt hozott, nem is beszélve a végeredmény „hiteles” voltáról.

Társaságunk ezért dolgozta ki a késedelmi kamat számítását jelentős mértékben automatizáló „Áfa késedelmi kamat kalkulátort” – adatbeviteli felület megtekinthető az adóinformatikai pont alatt -, ami jelentősen lerövidíti, megkönnyíti az igény összegének pontos meghatározását. A kalkulátorban felállított összefüggések egyrészt figyelembe veszik az adóhivatal által alkalmazott késedelmi kamatszámítás módszerét, az eltérő bevallási esedékességek időpontjait, bevallási gyakoriság váltást, a kiutalni kért összeg függvényében a 30 vagy 45 napos utalási határidőket, a jegybanki alapkamat – akár bevallási perióduson belüli többszöri – változását is, stb. /Pl. tudta, hogy a napi kamatszámítás során az alkalmazott képletben 3 tizedesjegy pontosságig számolnak, de nem kerekítve, hanem a törtszám többi részét elhagyva./. Ezek ugyan apróságnak tűnnek, de az igénylés összegének kialakításakor az adóhivatal által alkalmazott metódust messzemenőkig figyelembe kell venni, hiszen az ügyek jelentős része bíróságokon fog eldőlni.

A bírósági eljárások során nem célszerű olyan támadási felületet nyújtani az adóhivatal számára, amit előzetesen – figyelembe véve a saját számítási módszereket – el lehet kerülni. Ez azt jelenti, hogy nem kell a bíróságok előtt a számítás során alkalmazott algoritmusokat/képleteket megvitatni, hiszen azok ugyanolyan eredményre jutnak, mint az adóhivatali számítás. A lehetséges jogviták során csak a jogalap képezheti vita tárgyát, az alkalmazott metódus már nem. Nagyon sok – általános – késedelmi kamatszámító segédlet elérhető, de ezek nem specializáltak az áfa bevallási/kiutalási rendszer, valamint az adó késedelmes teljesítésével kapcsolatos késedelmi kamatszámítási szabályokra, azaz eltérő eredményeket hoznak /pl. nem veszik figyelembe a kerekítési szabályokat, a tényleges bevallási határidőket, stb./. Ez azonban alapot teremthet a késedelmi kamatigény elutasítására, annak összegszerű hibája miatt is.