Tudta, hogy késedelmi kamat is jár azoknak a magyarországi adóalanyoknak, akiket kár ért a ki nem fizetett beszerzések áfa-jának visszatartása, illetve késedelmes visszatérítése miatt?

Egy 2014. júliusában meghozott végzésében az Európai Bíróság kimondta: ésszerű határidőn belül kell visszatéríteni az adóalanyoknak járó adót. Azok az adóalanyok, akiknek ésszerű határidőn túl térítették vissza az adót, az uniós jog alapján késedelmi kamatra jogosultak. A bíróság rámutatott: a magyar jog előírja a késedelmi kamat megfizetését, ha a magyar adóhatóság a magyar adószabályokat megsértve késedelmesen téríti vissza az áfát. Ezért a hasonló tárgyú ügyekben, hasonló jogalappal benyújtott kereseteknél az uniós jog megsértése esetén is jár a késedelmi kamat.

A döntés előzménye egy 2011-ben a luxembourgi Európai Bíróság által meghozott ítélet, amely kimondta, hogy ellentétes az EU joggal az a magyar áfa szabályozás, amely szerint a pénzügyileg ki nem egyenlített beszerzések áfa-ja nem igényelhető vissza. Ugyan a magyar törvényhozás módosította a kifogásolt áfa visszaigénylési korlátozásokat, de nem rendelkezett arról, hogy a korábbiakban a rendelkezés alapján a késedelmes áfa visszatérítés miatt elszenvedett vagyoni hátrány miatt hogyan és milyen formában kárpótolja az érintett cégeket.

Az Európai Bíróság tagállami hatáskörbe utalta a korábban az uniós joggal ellentétesnek bizonyult áfa visszatartás miatti késedelmi kamatról való rendelkezést, vagyis a magyar bíróságnak kell döntenie a késedelmi kamatfizetés feltételeiről, esetleges mértékéről.

Azonban ki kell hangsúlyozni, hogy a NAV a döntést követően sem fogja automatikusan a késedelmi kamatot kiszámítani és kiutalni, hiszen egyrészt nem rendelkezik információval az érintett tételek pénzügyi kiegyenlítéséről, másrészt szándék is hiányzik részükről. Legalábbis a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott nyilatkozat alapján ez tűnik a legvalószínűbbnek. Mellesleg az erre vonatkozó jogi szabályozás hiányában sem lehet a kérelmek teljesítése automatikus.

Valószínűsíthető, hogy az ilyen késedelmi kamat iránti igény jogosságát várhatóan az adóhatóság fokozottan fogja ellenőrizni. Ezért mindenképpen hangsúlyt kell fektetni nem csak annak adójogi előkészítésére, hanem a késedelmi kamat igény számítási metódusára, annak megfelelő, ellenőrizhető módon történő kimunkálására. Bár első ránézésre egyszerűnek tűnik, korántsem az. Ezért annak gyors és pontos, az adóhivatal által alkalmazott késedelmi kamatszámítási szabályozás maximális figyelembevételével történő kidolgozását célszerű adóinformatikai megoldásokkal megtámogatni. Társaságunk ezért komplex szolgáltatásként nyújtja mind az adószakmai, eljárásjogi támogatást (kérelmek összeállítása és képviselete – jogi képviselet partnerirodákon keresztül – stb.), mind a késedelmi kamat alapjának, mértékének kiszámítását célzó adóinformatikai megoldásokat.

Amennyiben jelen tájékoztató felkeltette érdeklődését, további kérdéseivel forduljon bizalommal társaságunkhoz.